Wat is kwaliteit of de teloorgang van L’art pour l’art


juli 4, 2019    Carola van der Heijden    Ik vraag me regelmatig af wat nu kwaliteit is, welke kwaliteit wordt op dat moment bedoeld? Gaat het om de kwaliteit van projecten, de kwaliteit van autonome kunstwerken of de kwaliteit die ik als organisatie kan bieden…

Deze zomer maakt het culturele veld zich op voor het schrijven van nieuwe kunstenplannen voor de toekomst. Kwaliteit is een hot item en het nut van kunst zeker!

Kwaliteit van kunst… Pfff dat is wel dingetje. Het oude principe L’art pour l’art is bijna een scheldwoord geworden. Kunst om de kunst mag er bijna niet  meer zijn. Kunst moet vooral iets opleveren, kunst moet vooral nut hebben… kunst moet iets voor de maatschappij betekenen, moet mensen motiveren, stimuleren en verbinden, kunst moet impact hebben…

Met mn oude collega’s had ik het laatst over kwaliteit. Het thema hield ook Sonja bezig en ze stuurde me daarna diverse linkjes. Zo is er net een campagne gestart: ‘Raak of vermaak?’ over de impact van kunst: wat brengt een bezoek aan een museum of theater teweeg bij het publiek?
De campagne signaleert dat de diepgang van kunst door relatief weinig bezoekers wordt ervaren. De meerderheid beoordeelt museum- of theaterbezoek vooral als een leuk middagje of avondje uit. De campagne betoogt ook aan dat de impact van kunstbezoek eenvoudig kan worden vergroot. Lees meer over de campagne of download de publicatie.

Hoe meet je kwaliteit? Fondsen gebruiken veelvuldig de termen vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Johan Idema, schrijver van de publicatie Raak of Vermaak pleit juist voor geheel andere maatstaven. Lees vooral zijn publicatie! Gemeente Den Haag over hun maatstaven kwaliteit:

  • Vakdeskundigheid: de vaardigheid van de bij de instelling betrokken professionals of voor ondersteunende partijen de wijze waarop zij zich ten dienste stellen van de relevante sectoren.
  • Zeggingskracht: het werk van de instelling spreekt het publiek aan. De instelling is in staat haar publiek te raken, te ontroeren of aan het denken te zetten.
  • Oorspronkelijkheid: een herkenbare (artistieke) signatuur, onlosmakelijk verbonden met de instelling. Deze levert hierdoor een bijzondere of zelfs unieke bijdrage aan de sector.
  • Vernieuwing of experiment: de instelling levert een bijdrage aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van de sector waarin ze opereert door vernieuwing, experiment, of door een niet eerder bestaande samenwerking aan te gaan. De initiatieven passen bij deze tijd of anticiperen op de toekomst.

Genoeg voer om in de zomer over na te denken….