Privacy verklaring

Privacyverklaring van Cultuurvlinder

Cultuurvlinder gaat voorzichtig om met uw persoonsgegevens. In dit document  staat beschreven welke gegevens ik bewaar en waarom.

Cultuurvlinder verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer

Cookies
Op de website van Cultuurvlinder worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt.

Google Analytics
Cultuurvlinder gebruikt Google Analytics om de website en marketing te optimaliseren. Hiervoor volgt ze IP-adressen. Dit gebeurt alleen als u aangeven heeft om cookies te accepteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien u dit wilt kunt u contact met mij opnemen via carola@cultuurvlinder.nl.

Cultuurvlinder gaat vertrouwelijk met adresgegevens om en deelt deze adressen niet met derden.

Bewaartermijn
Cultuurvlinder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.