Kunstenplan Den Haag


april 30, 2016    Carola van der Heijden    Superblij met het advies Meerjarenplan Kunst en Cultuur 2017-2020 Den Haag over de Grafische Werkplaats:

De Commissie staat positief tegenover het gedegen en bescheiden plan met helder omschreven activiteiten van de Grafische Werkplaats. Zij constateert dat de werkplaats een unieke functie vervult binnen de voorzieningenstructuur van de stad en de regio…

en even verder

De projecten en presentaties hebben vakmatige kwaliteit. Het aansprekende Analog festival biedt vakinhoudelijke inspiratie en verdieping, en de educatieve programma’s maken ook scholieren bekend met het vakgebied. De Commissie vindt het lovenswaardig dat de stichting publieksactiviteiten ontplooit, terwijl het faciliteren van een grafische werkplaats de belangrijkste focus is…

Trots op dat we dit met het hele team hebben bereikt! En ook Art-S-Cool heeft een positief advies gekregen!