Kunstprijs Humanistisch Verbond Haaglanden


april 4, 2019    Carola van der Heijden    Portiekkunst was genomineerd voor de tweejaarlijkse prijs van het Humanistisch Verbond Haaglanden. Dit keer was het thema kunst.

De Humanistische Prijs Haaglanden wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon, organisatie of initiatief dat zich heeft onderscheiden op een bepaald thema en dat op een eigentijdse en aansprekende wijze het humanistisch gedachtegoed tot uitdrukking brengt. Dit jaar werd gekozen voor het thema kunst. Kunst is het product van creatieve uitingen, is verbindend en draagt bij aan ontplooiing en maatschappelijke ontwikkeling. Kunst past daarmee goed in het humanisme, waarvan de kern immers is de vorming van de mens en het menselijke, en het leren mens te zijn.

Marjet van Os, werkzaam in de cultuursector en o.a. betrokken bij Fonds1818 droeg mij en het project Portiekkunst voor.  Zaterdag vond de feestelijke prijsuitreiking plaats, waarbij ik Portiekkunst pitchte. Het werd een inspirerende middag, waarbij elf mooie projecten langs kwamen. De prijs ging uiteindelijk naar het prachtige muziekinitiatief van Achmet Gur: 1001 Nachten.

Meer over Humanistisch Verbond en de prijs